بعداز ثبت سفارش و پیش از ارسال اگر از خرید خود پشیمان شدید بلافاصه اطلاع  دهید. در غیراین‌صورت بعد از ارسال هزینه ارسال و بازگشت کالا بر عهده ی خریدار محترم می باشد.

خریدار می تواند تا یک هفته کالای خریداری شده را با هزینه‌ی خود بازپس بفرستد و وجه خود را طی سه روز کاری به حساب شخص واریز خواهد شد.

اگر کالای خریداری شده ایراد و خرابی داشت، فروشگاه موظب به جاگزینی کالای خراب با کالای سالم می‌باشد.

خریدار موظف است هنگام تحویل گرفتن سفارش و قبل از بازکردن بسته بندی، مشخصات کالای سفارش داده شده را با کالای تحویلی مطابقت دهد و در صورت مغایرت از تحویل گرفتن آن خودداری نماید.

کیسه های ارسالی همه شفاف هستند، از این رو کالای داخل کیسه کاملا قابل مشاهده می باشد.

اگر پیچ باشد، کارتن ها همه پلمپ کارخانه می باشند. اگر پلمپ باز بوده باشند، خریدار می تواند کالای خریداری شده را بدون هزینه‌ای بازپس دهد.
در صورتی که مشتری بدون تطبیق دادن سفارش انجام شده با کالای ارسال شده، آن را از بسته­ بندی اولیه خارج نماید، حتی در صورت مغایرت امکان عودت کالا وجود ندارد.

کالای عودت داده شده باید به طوردقیق در بسته بندی خودش پلمپ باز پس داده شود، غیر این صورت پس گرفته نمی‌شود.